Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

12/10: Pre-conference Workshops:
OTEAcademy13/10: Conference: Αμφιθέατρο OTEAcademy

Θεματολογία του συνεδρίου

Οι βασικοί θεματικοί πυλώνες του Forum θα ακολουθήσουν τις πλέον σύγχρονες τάσεις συντήρησης:

 • Η εφαρμογή του Total Productive Maintenance (TPM) ως εργαλείο επίτευξης του World Class Manufacturing.
 • Condition Based Maintenance (CBM). Η Τεχνολογία στην υπηρεσία της διάγνωσης και πρόγνωσης βλαβών.
 • Maintenance Technology & Software. Η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στη βελτίωση της απόδοσης ενός τεχνικού τμήματος.
 • Asset Management. Διευρύνοντας το ρόλο του τεχνικού τμήματος από τη συντήρηση στη συνολική διαχείριση του εξοπλισμού.
 • Η συντήρηση ως πυλώνας της διαχείρισης κτηριακών εγκαταστάσεων.

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:

 • Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες συντήρησης, ένα χώρο υψηλής επικινδυνότητας.
 • Λειτουργία και συντήρηση. Από τις παραδοσιακές στις σύγχρονες μορφές οργάνωσης.
 • Mέτρηση και έλεγχος υπηρεσιών συντήρησης βάσει των διεθνών προτύπων.
 • Ανάλυση κόστους συντήρησης - οφέλους στη χάραξη της βέλτιστης στρατηγικής συντήρησης.
 • Διαχείριση επιχειρηματικών λειτουργιών (logistics, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού).
 • Στρατηγικές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. </>
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση στο χώρο της συντήρησης. Αναγκαία προσόντα, πιστοποίηση δεξιοτήτων-γνώσεων
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
Plant
Plant
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
AGT
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING